Studie Arabische online in de virtuele klas

Er is geen twijfel dat het leren van de Arabische taal een van de topprioriteiten moet zijn van elke moslim. Het is zelfs een noodzaak voor iemand die de islam dieper wil bestuderen. Zelfs de niet moslim geleerden, oriëntalisten begonnen eerste met een intensieve studie in de Arabisch taal. Een van de belangrijkste redenen waarom we Arabisch moeten leren is dat de Arabische taal, de taal van onze religie is. De Koran werd geopenbaard in het Arabisch. Allah zegt: Inderdaad, wij hebben het tot een Arabische Koran gemaakt die u zou kunnen begrijpen. (Al-Zukhruf 43: 3)


Net zoals de Koran in het Arabisch tot ons kwam, kwam de Sunnah van onze profeet ook in het Arabisch. Beide bronnen zijn Arabisch in hun bewoordingen, idiomen en betekenissen. Daarom zijn de islamitisch geleerden unaniem erover eens dat een goed begrip van de heilige teksten alleen kan worden gerealiseerd middels de dictaten van de Arabische taal, zoals de Arabieren begrepen op het moment dat de openbaring plaatsvond.


Het is onmogelijk om jezelf te verdiepen in de islamitisch wetenschappen zonder het kennen van het Arabisch op niveau. Als iemand zich wil verdiepen die islamitische wetenschappen, maar geen Arabisch kent moet hij eerst Arabisch leren en er een goed begrip van hebben. Dit zal hem/haar in staat stellen de betekenissen te begrijpen die door de Koran en Sunnah worden gegeven met betrekking tot de islamitische leer. Zodra men dit begrijpt zal men kunnen praktiseren wat de Koran en Sunnah gebieden en vermijden wat ze verbieden.


We moeten toegegeven dat het verwerven van een diepgaande kennis van Arabisch taal geen kleine taak is. Het is zelfs moeilijk voor een native speaker van het Arabisch, laat staan iemand van wie Arabisch geen moedertaal is. Een student die een ruime kennis wil opdoen van de Arabische taal moet rekening houden met een intensieve studie van Arabisch die veel tijd in beslag kan nemen.  Het is inderdaad een uitdaging voor de dy hards!

Een zeer goede studiemethode voor een niet-Arabische spreker is de studie van de Arabische samen te laten gaan hang met de studie van een ander islamitische vak in de eigen taal. Tijdens het ontwikkelen van het vermogen om de Arabische taal te begrijpen, kan men dan kennis opdoen uit de Koran en Sunnah en uit andere boeken die zijn geschreven door geleerden in islamitische theologie, psychologie, wetsleer, koranstudies hadithstudies of islamitische wet. Deze boeken kunnen zowel in de moedertaal zijn geschreven of vertalingen zijn van Arabische werken.

Als een student of cursist dit doet zal hij/zij met de hulp van Allah zeker vooruitgang boeken. Na enige tijd zal men zien dat men een ruime kennis heeft opgedaan waaraan men zeker veel nut heeft. Wanneer men het gewenste niveau van de Arabische taal heeft bereikt, dan kan men daarna verder bouwen op de kennis die verworven is door rechtstreeks te verwijzen naar de oorspronkelijke Arabische bronwerken. Met zo'n achtergrond zal dit geen probleem voor hem opleveren.

We spreken uit ervaring en ook vele niet-Arabische moslimgemeenschappen over de hele wereld van de goede vruchten die worden afgeworpen in het leren van de Arabische taal in combinatie met een islamitisch vak in de eigen taal. Instituut Tarbiya is constant in ontwikkeling en zal dan ook spoedig starten met een gespecialiseerde Arabische taalcursus om de cursisten de uitgekozen taal van Allah de Verhevene op een interactieve wijze te leren. 

De methode

Het lesprogramma omvat alle 4 communicatiemodel: lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Het is onderverdeeld verdiepende niveaus , beginnend bij niveau 1 (beginner) tot niveau 14 (bijna native), waarbij elk niveau bestaat uit verschillende hoofdstukken van de editie van 2014 van de boekenreeks "Al Arabiyyah Bayna Yadayk".

 • ·        Elke student krijgt aan het begin van de cursus een gratis plaatsingstoets aangeboden  om te testen in  welk  niveau je hoort
 • ·        Elk hoofdstuk introduceert nieuwe woordenschat en grammaticale aspecten met behulp van scriptgesprekken, rollenspeloefeningen, leraar-studentgesprekken en schriftelijke oefeningen.
 • ·        Voor elk van de 14 niveaus zijn gedetailleerde lesplannen beschikbaar.
 • ·        Niveau 1 begint met basisgroeten en introducties.
 • ·        Vanaf niveau 7 wordt het lesgeven aangevuld met meer geavanceerde teksten zoals "Al-Ajurrumiyyah".
 • ·        Studenten ontvangen pdf's met de niveaus en materialen die aan het begin van de cursus worden gegeven.

Niveau 1

• Hoofdstuk 1: Introducties 4 uur

• Hoofdstuk 2: de familie 4 uur

• Hoofdstuk 3: Het huis 4 uur

• Hoofdstuk 4: Dagelijks leven 4 uur

• test 1 uur

• Hoofdstuk 5: Eten en drinken 4 uur

• Hoofdstuk 6: Het gebed 4 uur

• Hoofdstuk 7: Studies 4 uur

• Hoofdstuk 8: Werk 4 uur

• Schriftelijke test 1 uur

• Mondelinge test 1 uur

• Totaal 35 uur

You can also leave a text field blank to have it display nothing.

Niveau 2

• Hoofdstuk 9: Winkelen 4 uur

• Hoofdstuk 10: Het weer 4 uur

• Hoofdstuk 11: Mensen en plaatsen 4 uur

• Hoofdstuk 12: Hobby's 4 uur

• test 1 uur

• Hoofdstuk 13: Reis 4 uur

• Hoofdstuk 14: Hadj en Umrah 4 uur

• Hoofdstuk 15: Gezondheid 4 uur

• Hoofdstuk 16: Vakantie 4 uur

• Schriftelijke test 1 uur

• Mondelinge test 1 uur
You can also leave a text field blank to have it display nothing.

niveau 3

 •  Boek 2, Hoofdstuk 1: Gezondheidszorg 8 uur
 • ·Boek 2, Hoofdstuk 2: Recreatie 8 uur
 • test 1 uur
 • Boek 2, Hoofdstuk 3: huwelijksleven 8 uur
 • ·Boek 2, Hoofdstuk 4: stadsleven 8 uur
 • ·Schriftelijke test 1 uur
 • ·Mondelinge test 1 uur
 • ·        Totaal 35 uur


·